Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Обучавани студенти

   

Факултет по класически и нови филологии

 

Разпределение по специалности, ОКС "бакалавър" :

 

Катедра

 

 

Специалност

 

 

 

Записани студенти

 

 

Класическа филология

 

 

Класическа филология

 

 

31

 

 

Новогръцка филология

 

 

51

 

 

Унгарска филология

 

 

33

 

 

Романистика

 

 

Френска филология

 

 

103

 

 

Италианска филология

 

 

42

 

 

Румънска филология

 

 

27

 

 

Германистика и скандинавистика

 

 

Немска филология с модул „Скандинавски езици“

 

 

120

 

 

Скандинавистика

 

 

105

 

 

Англицистика и американистика

 

 

Английска филология

 

 

349

 

 

Испанистика и португалистика

 

 

Испанска филология

 

 

102

 

 

Португалска филология

 

 

97

 

 

Тюркология и алтаистика

 

 

Тюркология

 

 

50

 

 

Арабистика и семитология

 

 

Арабистика

 

 

78

 

 

Езици и култури на Източна Азия

 

 

Китаистика

 

 

67

 

 

Японистика

 

 

79

 

 

Кореистика

 

 

Кореистика

 

 

53

 

 

Класически Изток

 

 

Индология

 

 

33

 

 

Иранистика

 

 

13

 

 

Арменистика и кавказология

 

 

14

 

 

 

 

ЮИЮА

 

 

99

 

 

 

ОБЩ БРОЙ ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧ. 2016/2017 Г. 1546