Начало / Университетът / Други звена / СУ-медии / Телевизия "Алма Матер"

   

Ръководител: доц. СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА

Факултет по журналистика и масова комуникация
1504 София, ул."Московска" 49
кабинет 40, ет. 2
тел: 9308 397
sbojilova@abv.bg

Уебсайт: http://www.amtv.bg

amtv