Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми / Колекции / Берил, кварц