Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Приложения / Приложение 3

   

Приложение 3

 

На студенти, страдащи от посочените по-долу заболявания, Биологически факултет на Софийски университет не осигурява специални условия за обучение:

1. Тежки неврологични заболявания, които водят до значителни нарушения в двигателните функции: дисеминирана склероза, паркинсонизъм, атетоза и др., екстрапирамидни хиперкинези, травмена енцефалопатия, трайни остатъчни увреди на централната и периферната нервна система след възпалителни, токсични и съдови заболявания, сирингомиелия, системни прогресиращи заболявания на нервната система и мускулния апарат.

2. Психични заболявания: шизофрения – изходно състояние /шизофренен дефект/, трайна шизофренна промяна на личността, непрекъснато протичаща шизофрения; циклофрения – алтернативно и хронично протичане, чести психотични фази, епилепсия – изразена епилептична промяна на личността, чести /особено големи/ епилептични припадъци, доказана истинска параноя, травматични и други енцефалопатии с тежки характерови и интелектуално-мнестични промени.

3. Открити форми на туберкулоза.

4. Тежко протичащи заболявания на сърдечно-съдовата система.

5. Абсолютно и практически двустранна слепота и прогресираща диабетна ретинопатия.

6. Тежки говорими смущения и голяма дисфония.

7. Параплегия /загуба на функции на мускулите на крайниците/, хемиплегия /Парализа на едната половина на тялот/частична или тотална афазия, тежки и трайни дискинезии.