Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Кандидатстване с конкурсен изпит или с ДЗИ / Кандидатстване с два държавни зрелостни изпита

   

История и цивилизация + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

Български език и литература + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

Философия/Философски цикъл + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

География и икономика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

Математика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език (по избор): Европеистика.

География и икономика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

Български език и литература + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

История и цивилизация + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Математика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Информатика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Информационни технологии + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Физика и астрономия + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Биология и здравно образование + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Химия и опазване на околната среда + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Предприемачество + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Музика + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Изобразително изкуство + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език (по избор): Туризъм.

Философия/Философски цикъл + Английски език, Немски език, Френски език, Испански език; Италиански език; Руски език (по избор): Туризъм.

История и цивилизация + Английски, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език).

Български език и литература + Английски, Френски език (по избор): История и чужд език (английски език/френски език).

География и икономика + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Български език и литература + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

История и цивилизация + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Биология и здравно образование + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Физика и астрономия + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Химия и опазване на околната среда + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Математика + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Философия / Философски цикъл + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Информатика + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Информационни технологии + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Предприемачество + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Музика + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)

Изобразително изкуство + Английски език: Климатични промени и управление (на английски език)