Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Стопански факултет / Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)

   

 

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити*

 

Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по математика

2. ДЗИ по математика

3. ДЗИ по информатика

4. ДЗИ по информационни технологии

5. ДЗИ по география и икономика

6. ДЗИ по предприемачество

С коефициент 2:

7. ДЗИ по български език и литература

8. ДЗИ по английски език

9. ДЗИ по френски език

10. ДЗИ по немски език

11. ДЗИ по история и цивилизации

12. ДЗИ по физика и астрономия

13. ДЗИ по химия и опазване на околната среда

+ Общ успех от дипломата за средно образование

* Забележка:

1. Оценката от ДЗИ по съответен учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

2. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси, Бизнес администрация и Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език) в Стопанския факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език;

- сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва:

за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; SAT

- TOEFL IBT с точки над 80;

- TOEFL CBT с точки над 200.

за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD2, Rrufung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), Goethe-Zertifikat B2, C1 и C2;

за френски език: DELF / DALF.

- сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.