Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Медицински факултет / Медицинска сестра

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по биология (за спец. Медицина)

2. изпит по биология

3. изпит по химия (за спец. Медицина)

4. изпит по химия

С коефициент 2,5:

5. ДЗИ по биология и здравно образование

6. ДЗИ по химия и опазване на околната среда

+ Биология + Химия

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.