Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Медицински факултет / Медицина

   

 

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити Оценки от дипломата за средно образование
Изпит с коефициент 2:
1. Биология (за спец. Медицина)
+ Изпит с коефициент 2:
1. Химия (за спец. Медицина)
+ Биология + Химия

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.