Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Исторически факултет / История и география

   

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по история и цивилизации

2. ДЗИ² по история и цивилизации

3. ДЗИ¹ по география и икономика

4. ДЗИ² по география и икономика

С коефициент 2,5:

5. ДЗИ¹ по български език и литература

6. ДЗИ¹ по английски език

7. ДЗИ¹ по френски език

8. ДЗИ¹ по немски език

9. ДЗИ¹ по испански език

10. ДЗИ¹ по италиански език

11. ДЗИ¹ по руски език

 

 

+

 

История

или

География

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.

3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.