Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Исторически факултет / Хебраистика

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по история и цивилизации

2. ДЗИ² по история и цивилизации

3. ДЗИ¹ по български език и литература

4. ДЗИ¹ по английски език

5. ДЗИ¹ по френски език

6. ДЗИ¹ по немски език

7. ДЗИ¹ по испански език

8. ДЗИ¹ по италиански език

9. ДЗИ¹ по руски език

 

 

+

 

 

История

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.

3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.