Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Геолого-географски факултет / Туризъм

   

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по география

2. ДЗИ по български език и литература

3. ДЗИ по математика

4. ДЗИ по информатика

5. ДЗИ по информационни технологии

6. ДЗИ по физика и астрономия

7. ДЗИ по биология и здравно образование

8. ДЗИ по химия и опазване на околната среда

9. ДЗИ по история и цивилизации

10. ДЗИ по география и икономика

11. ДЗИ по предприемачество

12. ДЗИ по музика

13. ДЗИ по изобразително изкуство

14. ДЗИ по философия

+

С коефициент 1:

1. изпит по английски език

2. изпит по немски език

3. изпит по френски език

4. изпит по италиански език

5. ДЗИ по английски език

6. ДЗИ по немски език

7. ДЗИ по френски език

8. ДЗИ по испански език

9. ДЗИ по италиански език

10. ДЗИ по руски език

+ География

Забележка:

1. Оценката от ДЗИ по съответен учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.