Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Геолого-географски факултет / Геология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по география

2. изпит по химия

3. изпит по биология

4. изпит по математика

5. изпит по физика

6. ДЗИ по география и икономика

7. ДЗИ по български език и литература

8. ДЗИ по история и цивилизации

9. ДЗИ по биология и здравно образование

10. ДЗИ по физика и астрономия

11. ДЗИ по химия и опазване на околната среда

12. ДЗИ по математика

13. ДЗИ по философия

14. ДЗИ по английски език

15. ДЗИ по немски език

16. ДЗИ по френски език

17. ДЗИ по испански език

18. ДЗИ по италиански език

19. ДЗИ по руски език

20. ДЗИ по информатика

21. ДЗИ по информационни технологии

22. ДЗИ по предприемачество

23. ДЗИ по музика

24. ДЗИ по изобразително изкуство

 

 

 

 

+

 

 

 

 

География

Забележка:

1. Оценката от ДЗИ по съответен учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

2. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.