Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Физически факултет / Оптометрия

   

 

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по физика

2. изпит по математика

3. изпит по химия

4. изпит по биология

5. ДЗИ¹ по физика и астрономия

6. ДЗИ¹ по химия и опазване на околната среда

7. ДЗИ¹ по математика

8. ДЗИ¹ по биология и здравно образование

9. ЗДИППК³ „Очна оптика“

С коефициент 1,5:

10. ДЗИ по български език и литература

+ Физика + Математика

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет е оценката от допълнителния държавен зрелостен изпит.

3. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

5. ЗДИППК³ е оценката от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.