Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Физически факултет / Фотоника и лазерна физика

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по физика

2. ДЗИ¹ по физика и астрономия

3. ЗДИППК³„Лазерна и оптична техника“

С коефициент 2,5:

4. изпит по математика

5. изпит по химия

6. ДЗИ² по физика и астрономия

7. ДЗИ¹ по химия и опазване на околната среда

8. ДЗИ¹ по математика

9. ДЗИ¹ по информатика

10. ДЗИ¹ по информационни технологии

11. ДЗИ¹ по биология и здравно образование

С коефициент 2:

12. ДЗИ² по химия и опазване на околната среда

13. ДЗИ² по математика

14. ДЗИ² по информационни технологии

15. ДЗИ² по биология и здравно образование

С коефициент 1,5:

16. ДЗИ по български език и литература

 

+

 

Физика

 

+

 

Математика

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет е оценката от допълнителния държавен зрелостен изпит.

3. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценката от задължителния или от допълнителния държавен зрелостен изпит.

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

5. ЗДИППК³ е оценката от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.