Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Философски факултет / Публични информационни системи

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)

2. ДЗИ¹ по български език и литература

3. ДЗИ¹ по история и цивилизации

4. ДЗИ¹по английски език

5. ДЗИ¹ по немски език

6. ДЗИ¹ по френски език

7. ДЗИ¹ по испански език

8. ДЗИ¹ по италиански език

9. ДЗИ¹ по руски език

10. ДЗИ¹ по математика

11. ДЗИ¹ по информатика

12. ДЗИ¹ по информационни технологии

13. ДЗИ¹ по география и икономика

14. ДЗИ¹ по физика и астрономия

15. ДЗИ¹ по химия и опазване на околната среда

16. ДЗИ¹ по биология и здравно образование

17. ДЗИ¹ по предприемачество

18. изпит по английски език

19. изпит по немски език

20. изпит по френски език

21. изпит по италиански език

22. изпит по математика

23. изпит по география

24. изпит по физика

25. изпит по химия

26. изпит по биология

С коефициент 2,5:

27. ДЗИ² по английски език

28. ДЗИ² по немски език

29. ДЗИ² по френски език

30. ДЗИ² по испански език

31. ДЗИ² по руски език

32. ДЗИ² по философия

33. ДЗИ² по математика

34. ДЗИ² по информационни технологии

35. ДЗИ² по физика и астрономия

36. ДЗИ² по биология и здравно образование

37. ДЗИ² по химия и опазване на околната среда

38. ДЗИ² по история и цивилизации

39. ДЗИ² по география и икономика

 

 

+

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.

3. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценка от задължителен или от допълнителен държавен зрелостен изпит.

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

5. За допускане до участие в класирането за специалност Философия (на английски език) е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език

- сертификат за владеене на английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици: Cambridge English - Proficiency (CPE); Advanced (CAE); First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; TOEFL IBT (с точки над 80); TOEFL CBT (с точки над 200)

- сертификат, издаден от Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ за английски език за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.