Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Философски факултет / Политология

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

 

1. изпит по английски език

 

2. изпит по немски език

 

3. изпит по френски език

 

4. изпит по италиански език

 

5. изпит по математика

 

6. изпит по география

 

7. ДЗИ¹ по български език и литература

 

8. ДЗИ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)

 

9. ДЗИ по история и цивилизации

 

10. ДЗИ по английски език

 

11. ДЗИ по немски език

 

12. ДЗИ по френски език

 

13. ДЗИ по испански език

 

14. ДЗИ по италиански език

 

15. ДЗИ по руски език

 

16. ДЗИ по математика

 

17. ДЗИ по география и икономика

 

18. ДЗИ по биология и здравно образование

 

19. ДЗИ по химия и опазване на околната среда

 

20. ДЗИ по физика и астрономия

 

 

+

 

 

История

 

 

+

 

 

Български език и литература

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.

3. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценка от задължителен или от допълнителен държавен зрелостен изпит.

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

5. За допускане до участие в класирането за специалност Философия (на английски език) е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език

- сертификат за владеене на английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици: Cambridge English - Proficiency (CPE); Advanced (CAE); First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; TOEFL IBT (с точки над 80); TOEFL CBT (с точки над 200)

- сертификат, издаден от Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ за английски език за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.