Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Философски факултет / Философия

   

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по философия (до уч. 2020/2021 г. „Философски цикъл“)

2. ДЗИ¹ по български език и литература

3. ДЗИ¹ по история и цивилизации

4. ДЗИ¹ по английски език

5. ДЗИ¹ по немски език

6. ДЗИ¹ по френски език

7. ДЗИ¹ по испански език

8. ДЗИ¹ по италиански език

9. ДЗИ¹ по руски език

10. ДЗИ¹ по математика

11. изпит по английски език

12. изпит по немски език

13. изпит по френски език

14. изпит по италиански език

15. изпит по математика

С коефициент 2,5:
16. ДЗИ2 по Философия

 

 

 

+

 

 

 

 

Философия

Философски цикъл

Обществознание

 

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.

3. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценка от задължителен или от допълнителен държавен зрелостен изпит.

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

5. За допускане до участие в класирането за специалност Философия (на английски език) е задължително кандидатите да отговарят на следните условия:

- успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език

- успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език

- сертификат за владеене на английски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици: Cambridge English - Proficiency (CPE); Advanced (CAE); First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; TOEFL IBT (с точки над 80); TOEFL CBT (с точки над 200)

- сертификат, издаден от Департамента за езиково обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ за английски език за ниво на владеене В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.