Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Факултет по журналистика и масова комуникация / Връзки с обществеността

   

Форма на обучение: Редовнa, Задочнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по български език и литература

2. ДЗИ¹ по история и цивилизации

3. ДЗИ¹ по философия/философски цикъл

4. ДЗИ¹ по английски език

5. ДЗИ¹ по немски език

6. ДЗИ¹ по френски език

7. ДЗИ¹ по испански език

8. ДЗИ¹ по италиански език

9. ДЗИ¹ по руски език

С коефициент 2,5:

10. ДЗИ² по български език и литература

11. ДЗИ² по история и цивилизации

12. ДЗИ² по философия/философски цикъл

13. ДЗИ² по английски език

14. ДЗИ² по немски език

15. ДЗИ² по френски език

16. ДЗИ² по испански език

17. ДЗИ² по италиански език

18. ДЗИ² по руски език

+ Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет е оценката от допълнителния държавен зрелостен изпит.