Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Факултет по педагогика / Социални дейности

   

 

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование3

С коефициент 3:

1. ДЗИ¹ по български език и литература

С коефициент 2,5:

2. ДЗИ по история и цивилизации

3. ДЗИ по философия

4. ДЗИ по география и икономика

5. ДЗИ по английски език

6. ДЗИ по немски език

7. ДЗИ по френски език

8. ДЗИ по испански език

9. ДЗИ по италиански език

10. ДЗИ по руски език

11. ДЗИ по математика

12. ДЗИ по информатика

13. ДЗИ по информационни технологии

14. ДЗИ по физика и астрономия

15. ДЗИ по биология и здравно образование

16. ДЗИ по химия и опазване на околната среда

17. ДЗИ по предприемачество

18. ДЗИ по музика

19. ДЗИ по изобразително изкуство

 

 

+

 

 

Общ успех от дипломата за средно образование

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет е оценка от задължителен или от допълнителен държавен зрелостен изпит.

3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.