Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Факултет по класически и нови филологии / Японистика

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити   Оценка от дипломата за средно образование4

С коефициент 3,5:

1. ДЗИ по японски език

С коефициент 3:

2. изпит по английски език

3. изпит по френски език

4. изпит по немски език

5. изпит по италиански език

6. ДЗИ¹ по английски език (ниво B2)

7. ДЗИ¹ по френски език (ниво B2)

8. ДЗИ¹ по немски език (ниво B2)

9. ДЗИ¹ по испански език (ниво B2)

10. ДЗИ¹ по италиански език (ниво B2)

11. ДЗИ¹ по руски език (ниво B2)

12. ДЗИ¹ по китайски език

13. ДЗИ¹ по корейски език

14. ДЗИ¹ по арабски език

15. ДЗИ¹ по румънски език

16. ДЗИ¹ по латински език

17. ДЗИ¹ по португалски език

18. ДЗИ¹ по история и цивилизации

19. ДЗИ¹ по математика

20. ДЗИ¹ по философия

21. ДЗИ¹ по география и икономика

22. ДЗИ¹ по биология и здравно образование

23. ДЗИ¹ по химия и опазване на околната среда

24. ДЗИ¹ по физика и астрономия

С коефициент 2:

25. ДЗИ по английски език (ниво B1; ниво В1.1)

26. ДЗИ по френски език (ниво B1; ниво В1.1)

27. ДЗИ по немски език (ниво B1; ниво В1.1)

28. ДЗИ по испански език (ниво B1; ниво В1.1)

29. ДЗИ по италиански език (ниво B1; ниво В1.1)

30. ДЗИ по руски език (ниво B1; ниво В1.1)

+ Български език и литература

С коефициент 3:

31. ДЗИ¹ по български език и литература + сертификат JLPT ниво N1, N2, N3, N4, N5

+ Чужд език

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ¹ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. ДЗИ по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език на ниво В1 и В1.1 може да бъде от задължителен или от допълнителен ДЗИ.

3. Нива В1 и В2 по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език от ДЗИ са определени съгласно Общоевропейската езикова рамка (ОЕЕР).

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

5. За участие в класирането за определените в приложението специалности във Факултета по класически и нови филологии се признават следните сертификати за ниво минимум В2, освен, ако не е посочено изрично друго:

  • Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT
  • Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat
  • Френски език: DELF; DALF
  • Испански език: DELE
  • Италиански език: CELI В2
  • Руски език: ТРКИ