Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Факултет по химия и фармация / Екохимия

   

 

Форма на обучение: Редовна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по химия

2. ДЗИ¹ по химия и опазване на околната среда

3. изпит по математика

4. ДЗИ¹ по математика

5. изпит по физика

6. ДЗИ¹ по физика и астрономия

7. ДЗИ¹ по информатика

8. ДЗИ¹ по информационни технологии

9. изпит по биология

10. ДЗИ¹ по биология и здравно образование

С коефициент 2,5:

11. ДЗИ по български език и литература

С коефициент 2:

12. ДЗИ² по химия и опазване на околната среда

13. ДЗИ² по математика

14. ДЗИ² по физика и астрономия

15. ДЗИ² по информационни технологии

16. ДЗИ² по биология и здравно образование

+ Химия

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет е оценката от допълнителния държавен зрелостен изпит.

3. ДЗИ по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

4. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.