Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Балообразуване / Биологически факултет / Биомениджмънт и устойчиво развитие

   

Форма на обучение: Редовнa

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценка от дипломата за средно образование

С коефициент 3:

1. изпит по биология

2. изпит по химия

3. ДЗИ¹ по биология и здравно образование

4. ДЗИ¹ по химия и опазване на околната среда

С коефициент 2:

5. ДЗИ² по биология и здравно образование

+

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

География и икономика

Забележка:

1. Оценка от ДЗИ¹ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ² по съответния учебен предмет е оценката от допълнителния държавен зрелостен изпит.

3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.