Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Балообразуване / Философски факултет / Философия

   

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

Състезателни изпити   Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

По избор:
І. Изпит с коефициент 3:
1. Философия и социални науки
2. Български език и литература
3. История на България
4. Английски език
5. Немски език
6. Френски език
7. Испански език
8. Руски език
9. Математика I
10. Математика II

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 3:
11. Философски цикъл

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 

+

 

 

 

Философия
Обществознание
Логика и психология
Етика и право
Свят и личност

 

* Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.

2. Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2.

3. Оценката по т. 2 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен“ (6,00) като не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.