Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2018 / Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти в специалност Медицина за уч. 2018/2019 г.

   

ЗАПИСВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

за учебната 2018/2019 година

В СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

 

се извършва в периода от 18.07.2018 г. до 27.07.2018 г. (вкл.) със заповед на Ректора на основание класирането от съответния етап:

 

Първо класиране

 

Записване или потвърждаване

17.07.2018 г.

 

от 18.07.2018 г. до 19.07.2018 г. (вкл.)

Второ класиране

 

Записване или потвърждаване

22.07.2018 г.

 

23.07.2018 г.

Трето класиране

 

Записване

24.07.2018 г.

 

от 25.07.2018 г. до 27.07.2018 г. (вкл.)

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

1. Диплома (оригинал) и копие на дипломата за завършено средно образование. При записване дипломата оригинал се сверява и се връща на притежателя.

2. Лична карта.

3. Квитанция за платена семестриална такса за обучение (Годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър).

4. Квитанция за платена такса за електронна студентска карта на СУ .

5. Три снимки (за документ).

6. Комплект документи за записване на новоприети студенти (закупува се само от книжарниците на университета- в сградите на ректората и някои факултети):

 • Студентска книжка - попълнена с данните на студента;
 • Лична карта;
 • Формуляр за издаване на електронна студентска карта на СУ;
 • Формуляр за записване на новоприети студенти. (Формулярът може да се изтегли, попълни и разпечата от сайта на Университета ( *.xls или *.pdf формат), след което се депозира при инспектор „Студенти“ във факултета)
 • Декларация за здравно осигуряване (получава се от инспектор „Студенти“ при записването)

 

Приетите, но заминали за обучение в чужбина преди завършване на първи курс студенти не запазват студентските си права.

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА И ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРОННА КАРТА НА СУ

 

I. В брой в касите на Университета

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа

 • гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15 - Ректорат
  ПАРИЧЕН САЛОН
  ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)
 • Медицински факултет КАСАТА НА ФАКУЛТЕТА, ул.Козяк 1

 

II. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Св. Климент Охридски”

 

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

 

Студентите от Медицински факултет могат да заплатят и по сметка:

БНБ - централно управление

IBAN: BG90 BNBG 9661 3100 1224 01 BIC: BNBGBGSD

 

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се)

ЕГН (на обучаващия се)

специалност

факултет

 

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя. Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му банката не приема суми в брой.

 

Платилите по банков път, преди записване трябва да минат през каса на Университета, за да получат печат в студентската си книжка (предварително попълнена)!

 

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩО КЛАСИРАНЕ за учебната 2018/2019 г.

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА СЕ ИЗВЪРШВА В:

 

Медицински факултет ул. „Козяк“ №1

Канцелария „Студенти“
(Административна сграда)

тел. 02/9607 417
Работно време: 8.30 до 12.00 и 12.30 до 17.30 ч.

 

СЕКТОР „СТУДЕНТИ“