Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2016 / Балообразуване / Факултет за начална и предучилищна педагогика / Изобразително изкуство

   

Форма на обучение: Редовнa

 

Състезателни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*

   

І. Изпит с коефициент 2:
1. Събеседване;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:
2. Български език и литература;
3. История и цивилизация;
4. Философски цикъл;
5. Английски език;
6. Немски език;
7. Френски език;
8. Испански език;
9. Италиански език;
10. Руски език;
11. География и икономика;
12. Химия и опазване на околната среда;
13. Биология и здравно образование
14. Математика;
15. Физика и астрономия

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

 

 

 

12
макс.
бал

* Забележка

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.