Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2018 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по:

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок - на 18 април (сряда) и на 19 април (четвъртък) 2018 г.

от 9,30 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч.

в аудитория 25, II-ри етаж, ЮЖНО КРИЛО

Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, бул. Цар Освободител № 15

 

ХИМИЯ

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 24 април (вторник) и на 25 април (сряда) 2018 г.

от 09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 16,00 ч.

в сградата на Факултета по химия и фармация,

бул. Джеймс Баучър № 1, Заседателна зала - 108

 

ГЕОГРАФИЯ

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 24 април (вторник) и на 25 април (сряда) 2018 г.

от 09,00 до 12,00 ч. в стая № 253

Геолого-географски факултет, II етаж, Северно крило,

Ректорат, бул. „Цар Освободител“ № 15

 

ЖУРНАЛИСТИКА

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 02 май (сряда) и на 04 май (петък) 2018 г.

от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 ч. в зала № 29 във

Факултета по журналистика и масова комуникация,

ул. Московска, № 49

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.