Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2018 / Идентифициране на писмените работи

   

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по:

 

ЖУРНАЛИСТИКА

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 10 май (сряда) и на 11 май (четвъртък) 2017 г.

от 10,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,00 часа

във Факултета по журналистика и масова комуникация, зала № 55

 

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.