Начало / Помощ

   

Информацията на сайта на СУ е два вида: публична и служебна. Служебната информация е предназначена само за студенти, преподаватели и служители на университета. За да получите достъп до нея е необходимо да се идентифицирате в сайта на СУ (чрез избор на командата “Вход”, достъпна от горния десен ъгъл на екрана от публичната част на Уеб портала на СУ). В екрана за идентифициране използвайте своето потребителско име и парола от СУСИ 4.

Ако нямате регистрация за системата СУСИ:

Потребителско име всеки студент може да получи онлайн на адрес http://cas.uni-sofia.bg/ след въвеждане на факултетен номер (само цифри) и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента! Паролата се сменя след влизане в СУСИ-4.

Студентите от I курс в бакалавърските програми ще получат потребителско име и парола след записване на всички първокурсници по процедура, обявена на сайта след 1 септември. Моля, следете за допълнителна информация на сайтовете на отделните факултети.

Ако имате проблеми с идентификацията, се обръщайте към администратора на LDAP (потребителски имена и пароли) за Вашето звено или факултет (наличен в списъка по долу).

Не предоставяйте на никого информация за Вашите потребителско име и парола!

Не забравяйте след завършване на работа със служебната част (Интранет) от портала на СУ да се върнете към публичната част (команда “Изход”)!

 

LDAP администратори по факултети и звена:

Факултет Администратор Телефон
Философски факултет Зорница Стоянова Ангелова 9711002495
Ваня Йосифова
Биологически факултет Мариана Кирилова Модрева - Атанасова 8167 337
Факултет по математика и информатика Митко Видев Янчев За контакт
Факултет по журналистика и масова комуникация Христиана Богданова Владова 9308 409
9819 409
Мариела Методиева Николова
Стопански факултет Весела Емилова Мишева 8 738 310
Геолого-географски факултет Ирина Mосковска 9308 271
Физически факултет Николай Николаев Зографов 8161 720
Факултет по класически и нови филологии Лора Симеонова Минчева 9804357
Факултет по педагогика Радмила Иванова Луканова 9308 337
9894563
Факултет по славянски филологии Емилиян Антонов Николов 9308 387
Факултет по химия и фармация Катерина Душкова Миланова 8161 660
Факултет по начална и предучилищна подготовка Ася Николаева Йорданова 9706 243
Милка Таньова Белева 9706 234
Юридически факултет Евдокия Йорданова Йорданова 9442217
Богословски факултет Христо Стоянов Бъчваров 9890115/28
Исторически факултет Юри Тодоров Тодоров 9308 279
Медицински факултет Боряна Ганчева Стоянова 9607417
Мария Здравкова Мешалова 9607417
Мария Сребринова Палешникова 9607414
Департамент по езиково обучение Иван Кирилов Доков 878880802
ДИУУ Габриела Стефанова Каменова 8080 748
Ректоратска администрация Илия Иванов Масларов  
Университетско радио Кристина Георгиева Цанова