Начало / Образование / Докторантури / Контакти

   

Отговарящи за цялостното административно обслужване на докторантите са: сектор "ДОКТОРАНТИ" и служителите по факултети.

сектор "ДОКТОРАНТИ" - РЕКТОРАТ

сектор "ДОКТОРАНТИ" телефон e-mail
Деяна Андонова ръководител сектор „Докторанти” 8462185
9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg
Марина Бонева инспектор 8462185
9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg

СЛУЖИТЕЛИ ПО ФАКУЛТЕТИ

  Факултет Име Телефон e-mail
1 Философски факултет Ирена Черешарова 9308 351 cheresharova@phls.uni-sofia.bg
2 Исторически факултет Кристина Бобева 9308 223 kbobeva@clio.uni-sofia.bg
3 Факултет по славянски филологии Клавдия Попова 9308 389 kspopova@uni-sofia.bg
4 Факултет по класически и нови филологии Мариана Дикова 9308 381 и 8468290 mldikova@uni-sofia.bg
5 Факултет по педагогика Светлана Конова 9308 337, 9894563 svetlana.konova@fp.uni-sofia.bg
6 Факултет по науки за образованието и изкуствата Петя Русева 9706246 p.ruseva@fppse.uni-sofia.bg
7 Стопански факултет Илона Цицелкова 801 30 84 ilona@feb.uni-sofia.bg
8 Юридически факултет

Стефания Шолева

Анета Дервенска

Анета Стоянова

9308 359

ssholeva@uni-sofia.bg

a.derventska@law.uni-sofia.bg

a.stoyanova@law.uni-sofia.bg

9 Физически факултет София Искренова 8623091 siskrenova@phys.uni-sofia.bg
10 Факултет по химия и фармация Здравка Тошева 8161 302 ZTosheva@chem.uni-sofia.bg
11 Биологически факултет Екатерина Афенлиева 8167 362, 8656574 dok_sdk@biofac.uni-sofia.bg
12 Геолого-географски факултет Мария Манолова 9308 385, 9467057 m.manolova@gea.uni-sofia.bg
13 Факултет по журналистика и масова комуникация Мариела Николова 9308 409 mmnikolova@uni-sofia.bg
14 Богословски факултет Ивайло Начев 989 01 15/в. 15 iinachev@uni-sofia.bg
15 Факултет по математика и информатика Десислава Петрова 02/8161541 dprisadash@fmi.uni-sofia.bg