Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2022-2023 г. / Философски факултет - допълнителни изисквания към подаваните документи

   

ЕВРОПЕИСТИКА

 

Медийна политика и право на ЕС, Политологични изследвания на ЕС, Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност,

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

 

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

- автобиография;

- мотивационно писмо;

- Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): научна публикация, която се прилага в целия й обем; изследователски анализ в доклад от проучване на държавна или неправителствена институция и др.

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ – всички политологии са с един конспект, в който има тематични полета за отделните области

- CV;

- мотивационно писмо;

- допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в

целия й обем.

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ

 

1. CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научнипубликации, ако има такива.

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) кандидатът представя своите академични интереси и силни страни; намерение и цели при кандидатстването за докторантура в избраната област.

3. Писмена научна работа на кандидата от максимум 45000 знака (25 стандартни страници от по 1800 знака): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.

 

По желание кандидатът може да представи своя разработка, свързана с планирания дисертационен проект или самия проект.

 

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

I. Необходими документи:

1. Подробно академично CV. То трябва да включва:

- академично образование;

- професионален опит и/или учебни стажове по специалността,

- чуждоезикови познания;

- предишен изследователски опит и научни публикации, ако имате такива;

- лични интереси и участия.

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс.

С мотивационното писмо от около 2 стр. (няма фиксиран обем) се представяте пред комисията. Моля, опишете в него:

- Образователния си и професионален път;

- Вашите академични интереси и силни страни;

- Вашето намерение и цели при кандидатстването Ви за докторантура в избраната област.

3. По желание кандидатът може да предостави на разположение една своя писмена научна работа от максимум 45000 знака (25 стандартни страници): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.

 

 

ФИЛОСОФИЯ

 

Философия в средните училища

- CV;

- мотивационно писмо;

- допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

 

 

 

КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА“

 

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАН ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ С ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ

 

КУЛТУРОЛОГИЯ (ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА)

 

 

I. Документи за специализирания докторантски изпит

1. CV

  • Академично образование – завършени с диплома образователни степени в университети или висши училища
  • Професионален опит
  • Изследователски интереси и научни публикации (при положение, че кандидата има такива публикации)

 

2. Мотивационно писмо

 

  • Мотивационно писмо до 5 страници в които се аргументира намерението и мотивацията за участието в конкурса, както и за реализацията на изследователския проект.

 

 

 

КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА“

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАН

ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ С ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ

КУЛТУРОЛОГИЯ (КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ – ОБЩЕСТВА И МЕДИИ)

(ПРОМЯНАТА НА РОМСКИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ ПОД ВЛИЯНИЕ НА НОВАТА МОБИЛНОСТ. НАЧИН НА ЖИВОТ, КУЛТУРНИ ИДЕНТИЧНОСТИ, ГРАЖДАНСТКИ ОЧАКВАНИЯ)

 

I. Документи

1. Мотивационно писмо.

2. CV – образование, професионален, евентуално и изследователски опит.