Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2019-2020 г.

   

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

СЪОБЩЕНИЕ!

ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2019 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява, че във връзка с решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет от 15.10.2019, протокол № 1 прекратява процедурата по конкурсите за прием на редовни и задочни докторантури по професионално направление 3.6. Право, докторски програми „Правна информатика“ – 1 редовно и 1 задочно място и „Информационно право“ - 1 редовно и 1 задочно място към Юридически факултет за учебната 2019/2020г., обявени в Държавен вестник, бр. 58 от 23 юли 2019 г. Утвърдените места за прием за докторски програми „Правна информатика“ и „Информационно право“ се пренасочват към докторска програма „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения“.