Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Допълнителен прием за учебната 2019-2020 г.

   

На вниманието на всички кандидат-докторанти!

Във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и № РД-19-139 от 13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), информираме следното:

1. Приемането на документи за участие в кандидатдокторантски конкурс по държавна поръчка и срещу заплащане е в обявения срок от 01.03.2020 г. до 30.04.2020 г. и не се отлага (Държавен вестник, брой 18 от 28 февруари 2020 г.). Към документите не се прилагат оригиналите на дипломите с приложенията за придобита ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Прилагат се само копия.

2. До 30.04.2020 г. документите ще се подават само чрез пощенски служби на адрес:

Софийски университет „Свети Климент Охридски“
Сектор „Докторанти“
Бул. „Цар Освободител“ № 15
гр. София, 1504

3. До 30.04.2020 г. заплащането на таксата за участие в кандидатдокторантските конкурси ще се извършва само по банков път.

 

 

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 18 от 28 февруари 2020 г.