Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2016 г. на Геолого-географския факултет

   
Завърши випуск 2016 г. на Геолого-географския факултет

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск 2016 г. на Геолого-географския факултет. От дипломиралите се 260 бакалаври и магистри, шестима са пълни отличници.

Церемонията откри заместник-деканът на Геолого-географския факултет доц. Георги Бърдаров, който отбеляза, че това е момент, изпълнен с много радост, но и голяма доза тъга. Той подчерта, че в трудните времена, в които живеем, единствената му надежда за бъдещето на България е свързана именно с младите хора. Пожела им от сърце да реализират огромния потенциал, който притежават, да намерят своето място точно в България и да помогнат за изграждането на едно по-добро бъдеще на страната. Доц. Бърдаров призова абсолвентите никога да не забравят Геолого-географския факултет на Софийския университет.

2

Деканът на Факултета доц. Филип Мачев поздрави всички присъстващи с празника. Той отбеляза, че пред студентите стои задачата да сбъднат своите мечти, а образованието, получено в Софийския университет, ще бъде крилото, на което ще летят техните мечти. Той пожела на добър час на всички и се обърна към онези, които са решили да се посветят на една от най-благородните професии - учителската, като ги призова да се отнасят с учениците си така, както биха искали да се отнасят с техните деца.

3

По традиция ръководството на Геолого-географския факултет отправи своята благодарност към спомоществователите на Факултета, които са го подпомогнали в неговата дейност, чрез подобряване материалната база на Университета, оказвайки по този начин решаващо положително влияние и върху качеството на обучението на студентите.

4

Бяха връчени дарителски грамоти на Цветанка и Данко Желеви, които подариха уникални минерални образци за Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми; на Антон Иванов, дарил на Музея късче от Челябинския метеорит и уникални минерални образци; на Visteon Electronics Bulgaria, дарили компютърна техника и на Total E&P България, които дариха на Факултета научна техника и апаратура.

6

Ксавие Фожрас, изпълнителен директор на Total E&P България, отбеляза, че е щастлив от факта, че Total E&P България и Геолого-географският факултет имат успешно сътрудничество. По думите му, екипът на Total E&P България се радва, че има възможност да помогне в обучението студентите и да съдейства за израстването им като добри професионалисти. Пожела им успех в бъдеще и да се наслаждават на професионалното си развитие.

5

В рамките на тържествената церемония по връчването на дипломите на абсолвентите от Геолого-географския факултет проф. д-р Борислав Каменов бе удостоен с Почетния знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

7

Проф. Каменов е преподавател в Софийския университет от 1966 г. Водил е упражнения по петрография с въведение в минералогията за студенти географи, геофизици и геолози; кристалооптика и петрология – за студенти геохимици и геолози. Чел е лекциите по Петрография с въведение в минералогията, Петрография, Петрология, Веществени индикатори на геодинамичните обстановки. Ръководил е 25 дипломанти и трима докторанти. Проф. Каменов е автор и на учебника „Магматична петрология“ (2003), по който се чете едноименния курс.

От 1974 г. до края на 1977 г. е работил в Сомалия като съветник на министъра на минералните и водни ресурси.

Научната дейност на проф. Каменов е насочена към изучаване на петрологията на интрузивния на интрузивния многофазен диференциран магматизъм, на гранитоидния магматизъм и петроложки предпоставки за металогенни оценки. Има около 70 научни публикации и е съавтор на две монографии. От 1987 г. в сферата на научните му интереси и публикации е и антарктическата геология. Участвал е в три антарктически експедиции и е докладвал резултатите си от тях на три международни симпозиума по антарктически науки за Земята. Участвал е и в няколко проекта с международно участие.

Проф. Каменов е бил заместник-декан на Геолого-географския факултет, ръководител на катедра, председател е на Българския национален комитет по антарктически научни изследвания, член на Научния съвет на Геологическия институт „Страшимир Димитров“ към БАН и др.

8

Празникът на Факултета продължи с обръщение на заместник-ректора на Университета проф. д-р Ренета Божанкова, която поздрави абсолвентите на Геолого-географския факултет от свое име и от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков. Тя отбеляза, че на лицата на завършващите е изписана убедеността, че са направили важна крачка в живота си: „Днес вие можете да се изправите пред своите преподаватели, своите родители и семейства и да докажете успеха си. Да докажете, че годините, прекарани в Софийския университет, са ви помогнали да научите много, да развиете знания и умения, и разбира се, да се подготвите за професионалната си кариера“.

Проф. Божанкова изрази увереността си, че абсолвентите са готови за своя професионален път и ги призова където и да отидат, да се връщат в своята Алма матер. Тя обяви випуск 2016 г. на Геолого-географски факултет за завършил и връчи дипломите на отличниците.

13
14
9