Начало / Новини / Новини и събития / Във Факултета по химия и фармация се проведе IX научна сесия и Вечер на химията

   
Във Факултета по химия и фармация се проведе IX научна сесия и Вечер на химията

В рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет във Факултета по химия и фармация се проведе IX Научна сесия, посветена на патронния празник на Алма матер. Събитието бе открито от декана на Факултета акад. Петър Кралчевски. Д-р Христо Факиров предостави на филиална библиотека „Химия“ изследването “Fundamentals of Polymer Science for Engineers” на издателство Wiley-VCH с автор проф. Стойко Факиров.

В рамките на форума бяха представени над 40 научни доклада и постерни съобщения в областта на химическите и фармацевтичните науки. В сесията участваха и представители на фирмите за специализирано оборудване “CHROMA”, “Т.Е.А.М.”, “Bultechclean”, “AQUACHIM”, “SPECTROTECH”, “ACM2”.

Научните съобщения бяха ориентирани преимуществено към теми, свързани с изучаване на лекарствени средства - синтетични и природни, както и ролята на някои модерни терапевтични технологии, насочени към бъдещето. Откроиха се две интересни тенденции - от една страна методите на органичен синтез, традиционни за Факултета от десетилетия, продължават модерното си развитие, а от друга – колегите-фармацевти се включват по-активно и сполучливо в общата добре позната и високо ценена научна продукция на членовете на Факултета. Особено интересна и полезна бе лекцията на доц. Р. Димитров от Физическия факултет на Софийския университет, посветена на основите на биоинформатиката.

2

В представените над 30 постера бяха добре отразени характерните направления в изследователската работа на много от колективите и лабораториите на Факултета по химия и фармация – радиохимични изследвания, изучаване на йонни течности като зелени разтворители, органичен синтез, нови материали, специфични аналитични процедури и др.

Цялата академична общност на Факултета прояви интерес към научната сесия - студенти, докторанти, преподаватели, по-голямата част от които са и членове на целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0028 на Факултета "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден".

3

Традиционно научната сесия бе съпътствана от Вечер на химията с активното участие на „Корпуса за бързо гърмене“ на Факултета. Добре подбраните и ефектни експерименти имаха за цел да покажат на многобройната публика от ученици от средните училища интересните възможности, които предлага химическото обучение за обяснение на процеси и явления, които на пръв поглед изглеждат необикновено сложни. Подобни събития имат за цел и да спечелят младите хора за химическото поприще, незаслужено загубило известна актуалност през последните години.

4

Проведеното събитие е в синхрон с пакета дейности, заложени в проект BG05M2OP001-2.009-0028, „Наука за/и Общество“ - популяризиране на науката химия, и постигна част от целите като представи в достъпна и разбираема форма нови постижения в науката и техниката и тяхното обществено и екологично значение. Участниците имаха възможност и да преосмислят важни елементи на съвремието като смисъла на устойчивото развитие и неговите поучителни исторически аспекти.

5