Начало / Новини / Новини и събития / В Институт „Конфуций“ се проведоха открити лекции на тема „Аз и ти говорим за Китай“

   
В Институт „Конфуций“ се проведоха открити лекции на тема „Аз и ти говорим за Китай“

Институт „Конфуций“ към Софийския университет отбеляза Климентовите дни на Университета с лекции на гост-лектори от Пекинския университет за чужди езици и Пекинския университет за китайска медицина. Събитието се провежда в рамките на серията открити лекции на тема „Аз и ти говорим за Китай“, организирани от Институт "Конфуций" и е част от традиционните Климентови дни на Университета.

Г-жа И Жуей изнесе лекция на тема "Модели на мислене в китайската и западната култура". В първата част на лекцията бе разгледана основната разлика в модела на мислене в китайската и западната култура, а именно китайският холистичен начин на мислене срещу западния аналитичен. Разликата бе илюстрирана чрез философските алегории на Джуандзъ и Платон. Втората част на лекцията изследва либералния дух в китайското класическо произведение „Сън в алени покои“ през призмата на китайската културна традиция, съпоставена с интелектуалния фон на Запада.

1

Г-н Ян Би‘ан изнесе лекция на тема "Особености на китайската традиционна медицина". По време на лекцията посетителите имаха възможност да научат повече за историята на традиционната китайска медицина, за разликите между китайската и западната медицина, за предимствата на лечението с традиционна китайска медицина, бяха представени и примери с клинични случаи. Присъстващите имаха възможност да усвоят методи за поддържане на добро здраве всеки ден, а също така и да разберат в кои ситуации китайската традиционна медицина е най-приложима.

2
3