Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелна онлайн изложба „KryptoGraphics“ на Регина Далкалъчева по проект „Графичната образност – нова реалност“

   
Самостоятелна онлайн изложба „KryptoGraphics“ на Регина Далкалъчева по проект „Графичната образност – нова реалност“

Представена бе самостоятелната онлайн изложба „KryptoGraphics“ на Регина Далкалъчева, осъществена по проект „Графичната образност – нова реалност“, в който авторката е партньор и куратор на художниците от Германия. Проектът е реализиран с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор и ръководител на проекта е доц. д-р Снежина Бисерова от Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Регина Далкалъчева работи в областта на дигиталната графика, арт книгата, експерименталните авторски издания и художествената илюстрация. Експериментира с изобразителните и смислови възможности на компютърно генерираното художествено изображение, авторската рисунка и алтернативните книжни форми. Сътрудник и многократен стипендиант на Internationale Jugendbibliothek (IJB) и на Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, Германия. Като член на сдружението на мюнхенски художници GEDOKmuc участва в множество арт проекти в Германия, включително и като съорганизатор и куратор. Реализира самостоятелни изложби в Германия (Мюнхен, Ерланген, Вайлер, Тутцинг); Република Корея (Сеул); Швейцария (Санкт Гален, Луцерн, Базел).

1-01_Regina Dalkalacheva_KryptoGraphics_Y

Регина Далкалъчева – графична серия „KryptoGraphics“, CGD, пигментен печат върху сертифицирана хартия за дигитален печат Fotospeed Platinum etching 285 gsm, 45 x 60 см, 2021

Доц. д-р Регина Далкалъчева е преподавател в Национална художествена академия, София, зам.-декан на Факултета за изящни изкуства. Тя е ръководител на магистърска програма „Илюстрация“, специалност „Книга, илюстрация, печатна графика“.

Изложбата „KryptoGraphics“ включва едноименния цикъл кавалетни графики и произтичащата от тях серия арт книги, реализирани в лимитиран авторски тираж.

Графичните листове са резултат от процес на дигитално преобразуване/криптиране на визуалната информация в заснети от художничката реални обекти и интегрирани в композициите буквени знаци. Използваният авторски модел на деконструкция, трансформация и надграждане отдалечава драстично художествената фикция от видимото в първообраза и я прекодира като изцяло нова имагинерна реалност.

1-02_Regina Dalkalacheva_KryptoGraphics_X

Регина Далкалъчева – графична серия „KryptoGraphics“, CGD, пигментен печат върху сертифицирана хартия за дигитален печат Fotospeed Platinum etching 285 gsm, 45 x 60 см, 2021

Серията арт книги „ТРИъгълни / ТРИлистови / ТРИстишия“ допълнително деконструира статично установената кавалетна образност на графиките, разгръщайки я като темпорален акт в алтернативното пространство на книжните обекти с неконвенционална форма. Ограниченият авторски тираж и ръчно книговезване конституират арт книгите като уникални художествени произведения, разграничени от традиционното масово възпроизвеждане. Арт книгите съдържат авторски текстове в традицията на хайку поезията.

Повече за изложбата: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=1531

Пълна информация за автора: https://nha.bg/bg/stranica/regina-vanchova-dalkalucheva-docent

1-03_Regina_Dalkalacheva_Artist_Book_KtyptoGraphics-1
1-04_Regina_Dalkalacheva_Artist_Book_KtyptoGraphics-2

Регина Далкалъчева – Серия арт книги „ТРИъгълни / ТРИлистови / ТРИстишия“, CGD, пигментен печат върху сертифицирана хартия за дигитален печат Fotospeed Platinum etching 285 gsm, 45 x 60 см, 2021