Начало / Новини / Новини и събития / С писмен изпит по журналистика и изпит по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

   
С писмен изпит по журналистика и изпит по математика I продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В аудитория 272 на Софийския университет започна писменият изпит по журналистика, за който 416 кандидати са подали заявление за явяване.

Кандидат-студент изтегли темата „Пътят”, по която ще пишат всички явили се днес на изпита. Бяха изтеглени и две контролни теми: „Промяната във вашите ръце“ и „Капани на комуникацията“.

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова приветства бъдещите студенти на Софийския университет и изрази увереност, че ще се представят отлично на изпита. Пожела им да подредят добре думите и мислите си и да организират така времето си, че да успеят да напишат всичко, което им подскажат знанието, умението да си служат със словото и разбирането им за днешния свят.

1

Доц. Ефрем Ефремов, председател на изпитната комисия по журналистика, също се присъедини към пожеланията за успех.

В балообразуването на бакалавърските програми по „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ влизат оценките от писмения и от устния изпит по журналистика. От тази година в специалност „Книгоиздаване“ ще се взима само по-високата оценка от двата конкурсни изпита, а не сборът, както беше досега в условията за прием; вече ще има възможност по избор за кандидатстване в тази специалност с оценките от матурите по „Български език и литература“, „История и цивилизация“, „Философски цикъл“ и чужд език.

Непроменено остава изискването до устен изпит по журналистика да се допускат издържалите писмения изпит с оценка не по-ниска от добър (3,50).

2

В 14.00 часа в 224 аудитория l Ректората на Софийския университет започна изпитът по математика I. Кандидат-студент изтегли изпитна тема №1, по която ще работят 549 души, подали заявления за явяване на този изпит.

Темата бе изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и на председателя на изпитната комисия доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика.

1-w2

Проф. Божанкова приветства кандидат-студентите в деня, в който ще покажат своята подготовка и амбицията си да станат студенти в Софийския университет. Тя изрази убеждението си, че получените в училище знания, желанието за успех и подкрепата на родителите и преподавателите им ще бъдат с тях, за да се справят отлично с поставените задачи.

3-w2

Успешно издържаният изпит по математика I дава възможност за кандидатстване в специалностите:

„Философия (на български език)“, „Философия (на английски език)“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Математика“, „Информатика“, „Приложна математика“, „Математика и информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Статистика“, „Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“; „Химия и информатика“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Комуникационен мениджмънт“.

4-w2

В специалност „Европеистика“ можете да кандидатствате с изпити по математика I и по английски, френски, немски или испански език (по избор).

Бъдещите студенти могат да запишат специалност „Регионално развитие и политика“ след успешно издържани изпити по математика I и по английски, френски, немски, испански или руски език (по избор).