Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

   
С изпити по история на България и по химия продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в 23-та аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по история на България. Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста и двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България: „Софроний Врачански – книжовна и политическа дейност“ и „България при управлението на Константин Стоилов (1894-1899 г.).

925 са кандидат-студентите, подали заявления за явяване на изпита.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с „Добре дошли“ и ги призова да покажат своите знания и амбиция да станат студенти на 130-годишния български университет. Тя им пожела да зарадват родителите и учителите си, които в този момент мислено са с тях.

2

Деканът на Историческия факултет и председател на изпитната комисия доц. Тодор Попнеделев пожела успех на кандидатите.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Публични информационни системи; Философия (на английски език); История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; История и политика на Балканите; История и философия; Хебраистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

4

С изпит по история на България и изпит по български език и литература бъдещите студенти могат да запишат специалност „Право“, а с изпит по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език (по избор) – специалностите „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“.

С успешно издържани изпити по история на България и изпит по английски, немски, френски, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

3

С успешно положени изпити по история на България и по английски и френски език (по избор) могат да запишат специалността „История и чужд език“.

DSC_0978

В 14.00 часа в 224 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по химия, за който са подали заявления 506 кандидат-студенти. Председател на изпитната комисия е доц. Иванка Дакова от Факултета по химия и фармация.

Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Ренета Божанкова и на заместник-декана на Факултета по химия и фармация доц. Кръстанка Маринова.

2-web

Проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите в Софийския университет и им пожела страховете и притесненията им да са останали извън вратите на Университета и спокойствието и знанието да бъдат с тях по време на конкурсния изпит.

1-web

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия са:

„Химия“, „Химия и английски език“, „Химия и физика“, „Химия и информатика“, „Екохимия“, „Компютърна химия“, „Ядрена химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Биология и химия“, „Геология“, „Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Медицинска сестра“, „Комуникации и физична електроника“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици на английски език“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Компютърно инженерство“.

С успешно положени изпити по биология и по химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалност „Фармация“.

3-web