Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Вяра Гюрова и проф. Любомир Попов от Факултета по педагогика бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. Вяра Гюрова и проф. Любомир Попов от Факултета по педагогика бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на факултетния съвет на Факултета по педагогика проф. дпн Вяра Гюрова и проф. д-р Любомир Попов бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Отличието им бе връчено от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

Проф. Вяра Гюрова благодари за вниманието и отбеляза, че това високо отличие е ценно за нея и го посвети на един от най-големите педагози на българската наука – проф. Найден Чакъров. Тя припомни думите му, че сравнителната педагогика и огромно и дълбоко море и това се осъзнава, когато изследователят навлиза все по-дълбоко в нея. „В своя професионален път съм се опитвала да правя това. Давам си ясна сметка, че това, което съм направила, макар и да изглежда толкова голямо днес, е само едно мъничко поточе в огромното море от знание“, каза проф. Гюрова. Тя пожела на всички присъстващи да са здрави и всеки от тях да влее своето поточе от знание в огромното море на педагогиката. Благодари за доверието и на колегите си, че са подкрепили нейната кандидатура и лично на проф. Костова за предложението да бъде удостоена с това отличие.

4

Проф. д-р Любомир Попов също благодари за наградата на всички – своите студенти, колегите, администрацията, ректорското ръководство. Той посочи, че през живота си не е работил другаде, освен в Софийския университет.

На студентите благодари с думите, които Амонашвили отправя към своите първолаци: „Благодаря ви, мои 30 учителя! Аз ще ви уча на четене, писане и смятане, а вие ме научавате на педагогическо майсторство“. Проф. Попов отправи благодарност към всички свои колеги за това, че е бил 40 години в прекрасен колектив и им пожела да са живи и здрави.

222

Проф. дпн Вяра Гюрова има значим принос в развитието на андрагогическата проблематика в национален и международен план – като публикации, обучение на студенти в бакалавърска, магистърска и докторска степен, курсове за следдипломна квалификация и др. Тя има ключова роля за успешното развитие на обучението по професионално направление „Теория и управление на образованието“, утвърждаването на магистърска програма „Образователен мениджмънт” и аналогичната докторска програма с разработване на публикации, учебни планове и учебни програми, обучение на учители и др.

Проф. дпн Вяра Гюрова има водеща роля в преподаването на дисциплини, свързани с образованието по правата на детето на студенти от бакалавърска и магистърска степен, както и в популяризирането на проблематиката в национален и международен план чрез участие в конференции, публикации и други.

Проф. дпн Вяра Гюрова има значим принос в развитието на Факултета по педагогика както като преподавател, така и като зам.-декан в продължение на два мандата. Тя е значим учен, който достойно представя Факултета по педагогика както в национален, така и в международен план.

6

Проф. д-р Любомир Попов е с безспорен принос за развитието на три области на научното познание: в областта на Общата педагогика и Увод в педагогиката, Педагогика на свободното време и Наративна педагогика. Заслугите му в областта на Педагогиката на свободното време са, че конкретизира педагогическите аспекти на съществуващите концепции за рационално използване на свободното време; обосновава обекта и предмета на учебната дисциплина „Педагогика на свободното време“; Наративната педагогика е третата област, в която е дал своя научен принос, като обосновава обекта и предмета на учебната дисциплина „Наративна педагогика“ в три аспекта: от гледна точка на всеобщия абстрактен модел на педагогическото явление; в аспекта на дихотомията „педагогическа практика – педагогическо мислене“; в равнищен аспект.

Проф. Попов има водеща роля в преподаването и утвърждаването на пет учебни дисциплини в ОКС „Бакалавър“ с разработването на техните учебни програми, учебници и учебни помагала (13 на брой) и над 50 публикации. В обучението на студенти в бакалавърска степен, в курсове за следдипломна квалификация и на докторанти проф. Попов се утвърждава като преподавател с безспорен авторитет, професионализъм и ерудиция.

Той е и със съществен принос за по-нататъшното развитие на Факултета по педагогика със заеманите от него административни длъжности: заместник-декан на Факултета по педагогика (два мандата) и член на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (един мандат).