Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Уилям Корниш бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. Уилям Корниш бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата на Ректората, проф. Уилям Корниш от Университета Кеймбридж, Великобритания, бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Юридическия факултет и е за съществения принос на проф. Уилям Корниш за приноса му за укрепване на научното, педагогическото и културното сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета Кеймбридж. Той е един от основателите на British Law Centre, който от 1998 г. има споразумение за сътрудничество с Юридическия факултет на Алма матер. Програмата се развива изключително успешно, а диплома за завършването й са получили над 200 български студенти.

1

Проф. Корниш e учил право в Университета в Аделаида в Южна Австралия през 1960 г., през 1962 г. се дипломира като бакалавър по гражданско право в университета Оксфорд, а през 1996 г. защитава докторат по право в Университета Кеймбридж.

От 1970 до 1990 г. проф. Корниш е бил професор по право в Лондонското училище по икономика и политически науки към Лондонския университет. В периода 1990-2004 г. е професор по право в Университета Кеймбридж. Преподавал е също в Оксфорд и Единбург.

До 2004 г. е бил президент на Magdalene College в Кеймбридж.

2

Той е основател и директор на Центъра за европейски правни изследвания и на Звеното за интелектуалната собственост към Юридическия факултет на Университета Кеймбридж.

Бил е член на Британската академия и външен академичен член на Института „Макс Планк“ за иновации и конкуренция в Мюнхен, Германия.

Като специалист по интелектуална собственост е член на редица камари и дава становища по въпроси в тази сфера на институции и компании с регионално и глобално значение в различни държави.

Проф. Уилям Корниш е бил арбитър в Центъра за арбитраж и медиация на Световната организацията за интелектуална собственост и е участвал в първите дискусии за внедряването на цифровата технология при разрешаването на спорове.

От 1981 до 1989 г. е бил специален съветник на Комитета на европейските общности по въпроси, свързани с правата на интелектуалната собственост към Камарата на лордовете.

Автор е на редица изключително популярни изследвания и публикации по въпросите на интелектуалната собственост. Сред най-известните са Intellectual Property, Trial by Jury, Law of Restitution, Law and Society in England, Oxford History of English Law (съвместно с други изследователи).

Проф. Сашо Пенов отбеляза, че за Юридическия факултет основен принос на проф. Корниш е включването в мрежата на центровете, които обучават основи на английското право и по правото на Европейския съюз: „Както е известно, въз основа на опита ни в този център миналата година реализирахме състезание по Право на Европейския съюз, тук, в Университета, и нашият отбор заради качествата си, а не заради домакинството, се класира на първо място“.

3

Проф. Уилям Корниш бе удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет от ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков.

Проф. Уилям Корниш отправи искрената си благодарност към ректора на Алма матер и членовете на Факултетния съвет на Юридическия факултет за предложението за удостояването му. Той произнесе академично слово на тема: Intellectual Property: An Undue Generalisation?

4

В него той разгледа въпроса за прилагането на Закона за авторското право в британските съдилища, който предлага средства за защита от гражданскоправен характер, подкрепени, ако е необходимо, от наказателно-правни процедури, предназначени да предотвратят извършването на копия без съгласието на автора. Той проследи различните варианти на санкции срещу нарушителите на авторското право, какви са правата на авторите и други.

5
7

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":