Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Клаас Бергман бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

   
Проф. Клаас Бергман бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, проф. Клаас Бергман бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Физическия факултет и е по повод активното му сътрудничество с факултета.

Тържеството бе открито от декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски, който представи накратко проф. Клаас Бергман.

14

Клаас Бергман е роден през 1942 г. в Германия. Учи физика във Фрайбург (доктор от 1972 г. с ръководител В. Демтрьодер) и прави постдокторантура в Бъркли (1973-1974 г. с домакин С. В. Мооге). Кариерата му преминава основно в Техническия университет Кайзерслаутерн, където е назначен за асистент през 1975 г. От 1981 г. е професор, а през 1985 г. е гостуващ професор JILA. Пенсионира се през 2007 г., но остава ангажиран с научна дейност. Назначен е за старши научно-изследователски професор в Техническия университет Кайзерслаутерн за периода 2007-2015 г., което е прецедент в провинция Райнланд-Пфалц. От 2017 г. е нает като научен ръководител на проект за разработка на нов тип лазери от ТОРТIСА-Projects (Graefelfing/Мюнхен).

Проф. Бергман координира множество национални и международни научни проекти, председателства няколко международни конференции, през 2003 - 2008 г. е член на TUK-Hochschulrat и служи като заместник-председател и председател на панела по физика в мрежата за иновативно обучение на програмата „Мари-Кюри“ (ITN) на ЕС (2008-2017).

17

Деканът на Физическия факултет припомни, че проф. Бергман е автор на около 200 научни публикации с повече от 10 500 цитирания. Хирш-индексът му е 50. Една от публикациите му има над 1600 цитирания. Характерна особеност на неговата научна работа е разработването на лазерно-базирани методи, позволяващи нови експерименти в квантовата динамика и квантовата оптика.

Членува в Американското физично дружество (АРS), Германското физическо дружество (GPS), Американското оптично дружество и Европейското физично дружество.

1

Проф. Райновски акцентира и върху наградите, на които е носител проф. Бергман: награда за изследване на Goedecke (1972, Фрайбург), награда за физика (1981, GPS), награда „Робърт-Уичард-Пол“ (2003, GPS), награда Мах-Planck-Research (2003), почетна докторска степен (2003, Латвийски университет в Рига), Орден за заслуги (Провинция Райнланд-Пфалц, 2005), Награда на „Нейчър“ за природонаучна дейност за наставничество в науката (2008). През 2020 г. бе удостоен с наградата „Дейвисън Гермер“ на Американското физическо дружество (АРS). Тази награда се счита за едно от най-високите отличия в областта на атомната, молекулната и оптичната физика. Предишните лауреати от атомната физика включват петима Нобелови лауреати. Лазерно-индуцираният процес, широко известен като STIRAP, разработен от проф. Бергман и неговия екип, не за първи път получава международно признание дори след повече от 25 години. Той e незаменим инструмент за детерминистичен контрол на атомната кохерентност в квантовите технологии.

Проф. Райновски припомни още, че проф. Бергман е активен поддръжник на интегрирането на страните от бившия съветски блок в европейското научно пространство.

Той подчерта и значителното по обем и качество сътрудничество с учени от Физическия факултет на Софийския университет и Института по физика на твърдото тяло към БАН с повече от 30 съвместни публикации и три съвместни големи европейски проекта. Бил е домакин на шестима докторанти и постдокторанти от Софийския университет и БАН. Посещавал е Софийския университет осем пъти и е изнесъл три доклада.

2

Заместник-ректорът на Софийския университет акад. Николай Витанов удостои проф. Клаас Бергман със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет.

3

Проф. Клаас Бергман произнесе академично слово на тема: Science with Colleagues from Eastern Europe on how it came about.

4

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":

38
39