Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Иво Грабчев и гл. ас. Калин Стайков от Алма матер бяха отличени с наградата „Питагор“

   
Проф. Иво Грабчев и гл. ас. Калин Стайков от Алма матер бяха отличени с наградата „Питагор“

За четиринадесета поредна година Министерството на образованието и науката връчи наградите за наука "Питагор" на български учени и научни колективи със съществен принос за развитието на науката. Сред осемте наградени изследователи бяха отличени двама учени от Софийския университет – проф. д-р Иво Грабчев от Медицинския факултет и гл. ас. д-р Калин Стайков от Физическия факултет на Алма матер.

В тазгодишното издание на конкурса „Питагор” се състезаваха 34 учени. Победителите получиха грамоти, плакети и парични награди. За първи път във всяка от категориите бяха присъдени отличия отделно за утвърден и за млад учен.

Проф. д-р Иво Грабчев бе отличен в областта на природните и инженерните науки. Той има важен принос в усилията на учените да преодолеят все по-нарастващата устойчивост на бактериите към прилаганите в медицинската практика антибиотици. Той прави и задълбочени in vitro изследвания на антитуморната активност на нови съединения срещу различни туморни клетъчни линии.

Проф. дхн Иво Грабчев е преподавател в Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология” в Медицинския факултет. Той е сред българските учени, намерили място сред първите 2% най-добри учени в света, съгласно класацията на Стандфордския университет през 2020 г. и 2021г.

За новаторските му разработки в областта на сензорната химия през 2017 г. му е присъдена наградата „Питагор” в областта на природните и инженерни науки. През същата година е носител на наградата „Акад. Богдан Куртев” за Научно постижение в областта на Органичната химия.

11

Снимкa: Пресцентър на МОН

През периода 2017-2022 г. оригиналните му научни приноси са в областта на разработване на нови синтетични схеми, съответстващи на изискванията на „Зелената химия” и изследване на функционалните свойства на нови флуоресцентни съединения и приложението им при създаването на материали за биомедицината.

За първи път са синтезирани флуоресцентни звездовидни фотоактивни полимери, модифицирани с различни флуорофори и техни комплекси с биологично важни метални йони, показващи висока антибактериална и антитуморна активност. Разработени са нови оригинални in situ методи за синтез на метални наночастици с висока микробиологична активност чрез повърхностно инициирана фотополимеризация на флуоресцентен хидрогел върху текстилен материал и в присъствие на дендримерни макромолекули като матрица. През пет годишния период той е ръководел седем проекта и е участвал като член на научния колектив в два проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“. През периода 2017-2022 г. проф. Грабчев е бил член на управителните съвети за България по европейската научна мрежа COST в областта на биологично активни вещества в пет научни програми, две от които са действащи в момента.

_JOR5734

Снимка: Йордан Симеонов, в. "24 часа"

Д-р Калин Стайков бе удостоен с наградата „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки. Той е главен асистент в Катедра „Теоретична физика“ на Физическия факултет на Алма матер. Научните му интересни са в областта на модифицираните теории на гравитацията и теоретичната астрофизика, като конкретно се занимава с числено моделиране на неутронни звезди и черни дупки в такива теории. Има получени резултати за универсални (независещи от уравнението на състояние) съотношения за неутронни звезди в модифицирани теории на гравитацията, както и резултати за излъчването на гравитационни вълни от неутронни звезди и от черни дупки отново в такива теории. Резултатите от научната му работа са публикувани в 20 научни публикации в издания с импакт фактор или импакт ранг, които са цитирани повече от 315 пъти и има h = 9. Ръководител e на един успешно приключил научноизследователски проект и е участник в още четири такива. В периода 03.2018 - 06.2019 е помощник редактор в Bulgarian Journal of Physics. От ноември 2021 г. (заедно с останалите членове на групата на проф. Язаджиев) е асоцииран член в LISA Consortium.