Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дхн Стойко Факиров бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Проф. дхн Стойко Факиров бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На тържествена церемония в кабинета на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков проф. дхн Стойко Факиров бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Ректорът връчи на проф. Факиров и Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със синя лента, с което той е отличен през 2006 г.

На събитието присъстваха деканът на Факултета по химия и фармация на Университета акад. Петър Кралчевски, колеги на проф. Факиров, съпругата му и неговият син.

Проф. Стойко Факиров бе отличен с решение на Академическия съвет по предложение на Факултета по химия и фармация на Софийския университет за големите му заслуги към Факултета по химия и фармация и Университета и във връзка с неговата 80- годишнина.

Проф. Факиров благодари за оказаната чест и подчерта, че се чувства много горд, защото много обича Университета. Той се върна назад в спомените си, когато преди 60 години е бил кандидат-студент и разказа за вълнението, с което е очаквал да бъде приет в специалност „Химия“.

1-7

Проф. Факиров отбеляза, че университетът, в който сега преподава в Нова Зеландия, е почти връстник на Софийския университет и това също му помага да се чувства и там у дома си и изрази надеждата си да може да бъде полезен на Софийския университет.

Проф. Факиров изтъкна високото качество на образованието и изследванията в Университета и препоръча на младите хора да се стремят към специализация във висши училища в чужбина след като завършат специалностите във Факултета по химия и фармация.

По време на церемонията акад. Кралчевски прочете поздравителен адрес от свое име и от името на колегите си от Факултета по химия и фармация и пожела крепко здраве и честити 80-годишния юбилей на проф. Факиров.

1-5

Проф. Факиров е един от най-успешните и доказали се в чужбина учени, членове на Катедрата „Фармацевтична и приложна органична химия“ към Факултета по химия и фармация. Той има сериозни заслуги за развитието на катедрата, основател е и ръководител на Лаборатория по структура и свойства на полимерите (от 1984 г. до пенсионирането му през 2005 г.). Проф. Факиров има заслуги към Софийския университет и като заместник-ректор за периода 1987-1989 г.

Научната и преподавателска дейност на проф. Факиров преминава във Факултета по химия и фармация на Софийския университет като преподавател по физика на полимерите. Той е съавтор на учебника, по който и сега се преподава по тази дисциплина във факултета.

1-10

Проф. Факиров е бил ръководител на 36 магистърски дипломни работи и 12 докторантски дисертации. Бил е гостуващ лектор и изследовател в университети в Германия, САЩ, Турция, Испания, Португалия и Нова Зеландия. Член на Академията на науките в Ню Йорк, Европейското физично общество, Съюза на учените в България, Българското полимерно общество. Редактор е на редица международни списания, автор на над 300 научни публикации в международни издания, цитирани над 2300 пъти, и е автор или редактор на 12 книги на английски език и 20 глави в редактирани книги.

Проф. Факиров има регистрирани 36 български и 11 американски патента.

Българският учен два пъти е бил стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“ и е носител на редица национални и международни награди.