Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д-р Александър Омарчевски бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. д-р Александър Омарчевски бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. д-р Александър Омарчевски от Богословския факултет бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието бе връчено за цялостната му преподавателска, научноизследователска и административна дейност.

Проф. Омарчевски получи отличието си от ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и заяви, че за него е голяма чест да бъде удостоен за добре свършената работа и за целия живот, отдаден на академичното поприще. „Наградата е не само за мен, а за целия ни факултет, който догодина навършва 100 години. Мисля, че това е една от малките прояви, които се вписват в този голям юбилей“, каза проф. Омарчевски. Той благодари на колегите си от Катедрата, които са издигнали неговата номинация, на Факултетния съвет и деканското ръководство и на Академичния съвет, утвърдили това отличие. В заключение проф. Омарчевски пожела плодотворна работа на всички с думите “Vivat academia! Vivant professores!”.

9-9

Проф. д-р Александър Омарчевски е роден през 1961 г. Завършва висшето си образование в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ малко преди Академията да възстанови статута си на факултет на Софийския университет. Специализира в университетите в Хайделберг и Ерланген, ФРГ, (1990-1992 г.). За кратко е хоноруван преподавател в Богословския факултет, а от 2001 г. след проведен конкурс е назначен за главен асистент. След хабилитирането му става доцент през 2004 г., а през 2016 – професор.

През годините многократно е член на Академичния съвет на Софийския университет. Ръководител на катедра, заместник-декан и два мандата декан на Богословския факултет (2011-2019 г.). Наред с този богат административен опит, той е и експерт-оценител към НАОА, член на Експертния съвет по религия при Министерството на образованието и науката, член на Акредитационната комисия на Софийския университет и на Комисията по етика при СУБ, научен секретар на СНС по Теология.

2-2

Научноизследователската дейност на проф. Омарчевски е в областта на историческото богословие, като централната дисциплина в преподаването му е „История на Църквата“, по която чете лекции на бакалаври и магистри, ръководи дипломанти и докторанти.

Автор е на пет монографии, множество студии, статии доклади, съставител е на няколко сборника, участник е в различни научни проекти.

10-10

За утвърдения авторитет на богослов свидетелства отношението и доверието на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия към проф. Омарчевски. Той е секретар на Богословската комисия към Св. Синод на БПЦ, член на Епархийския съвет на Софийската св. Митрополия и член на Църковното настоятелство на храм „Св. София“. През 2013 г. е удостоен с Орден на Българската православна църква – Българска патриаршия „Св. Климент Охридски“ I степен, а през 2016 г. - с медал „Екзарх Антим I“ на Видинска света митрополия.