Начало / Новини / Новини и събития / Премиера на книгата "Фалшификати на антични и средновековни монети" на Иля Прокопов

   
Премиера на книгата "Фалшификати на антични и средновековни монети" на Иля Прокопов

В Заседателна зала 1 на Софийския университет се състоя премиерата на книгата "Фалшификати на антични и средновековни монети" на Иля Прокопов. Събитието бе организирано от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и се проведе в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет. "Св. Климент Охридски".

Директорът на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ Димитър Радичков заяви, че е радостен, че Иля Прокопов се е съгласил да направи книгата, за която е била необходима близо година, за да се изработи технически. „Чисто полиграфски това е изключително сложна работа, но мисля, че се получи една книга, която заслужава внимание и такова нещо не се е появявало на нашия пазар“, каза още директорът на издателството и изрази задоволството си, че това е втора книга на Иля Прокопов, която той представя в издателството.

2

Научната стойност на книгата "Фалшификати на антични и средновековни монети" бе представена от д-р Валентина Григорова, която отбеляза, че Иля Прокопов е неин първи учител по нумизматика.

Д-р Григорова заяви, че книгата е библиографски шедьовър – с много елегантен формат, с много качествена фотография, с изключително добро представяне на всеки един екземпляр, с акцент върху проблемите, които отличават фалшификата от античната монета: „Може би най-доброто, което прави книгата лесна за работа, е препратката към съответната книга – референция в областта на нумизматиката – римска, антична, византийска и др. Това, което е много важно да подчертаем в случая, е че книгата е не само една чисто научна разработка. Тя е и белег на изключителната активност на Иля Прокопов в сферата на експертизата, която е полезна както за учените, така и за различни сфери на гражданското общество, на социалния живот, на бизнеса в България и по света“.

3

Д-р Григорова подчерта, че фалшификатите са заплаха не само за бизнеса и за колекционерите. Те са една потенциална опасност да бъде изкривена историята: „Монетите много често са белегът, по който датираме, по който се ориентираме за събития, за присъствие на личности, на дадено място в определен период. И фалшификатите рискуват историята да бъде изкривена“.

Иля Прокопов благодари на своите приятели и колеги, присъстващи на представянето на книгата, на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, на всички, които са помогнали книгата да бъде издадена, и разказа за своята дейност като експерт.

5

Иля Прокопов е български историк, археолог и нумизмат. Работи в областта на историята на стария свят и на Югоизточна Европа през древността. Основно се занимава с проучването на древните монети и монетната циркулация на днешните български земи през античността и тракийско време.

Книгата е предназначена за начинаещи колекционери и любители. Целта на автора и издателя е да се създадат условия, подкрепящи превенцията срещу измамите с културни ценности, а в конкретния случай – древни монети, циркулирали по нашите земи. Представени са 144 фалшификата на антични и средновековни монети от различни „ателиета“ в България. От тях 27 са предримски, 112 са римски императорски и провинциални и 5 са средновековни. Илюстративният материал е с много високо качество, а за подобряване на наблюдението са използвани и увеличения.

4

Това е деветата книга по темата за фалшифициране на древни монети и първата, която авторът издава на български език. Процесът по подготовка и публикуване протича при големи затруднения от 1992 г. до днес. Основната трудност е да се получи достъп до фалшификатите, за да бъдат изучени и документирани. От една страна, фалшификаторите и дилърите не са склонни към сътрудничество, а от друга, огромна част от произведените в България фалшификати се изнасят на партиди в чужбина.

Изданието ще да бъде полезно също на музейни работници и служители във ведомства и организации с отношение към темата за предотвратяване на пораженията от фалшификатите на културни ценности.

1