Начало / Новини / Новини и събития / Посещение на доц. Загорчев в Центъра за опазване на растителното разнообразие, Сен Пиер, о-в Реюнион

   
Посещение на доц. Загорчев в Центъра за опазване на растителното разнообразие, Сен Пиер, о-в Реюнион

В периода 18 – 22 септември 2023 г. доц. дбн Любен Загорчев, водещ учен на научна група 3.1.8. „Растителни паразити“ по проект SUMMIT, бе на посещение в лабораторията AMAP lab – botAnique et Modélisation de l’Architecture des Plantes et des végétations на д-р Робин Путо, Център за опазване на растителното разнообразие, Сен-Пиер, о-в Реюнион (Френска задморска територия).

В рамките на работната визита бяха ревизирани всички данни за разпространението на пет вида Cuscuta и пълния набор гостоприемници, регистрирани от екипа в рамките на петгодишен период (2018-2023 г) на територията на Република България, както и данните от трите регистрирани хербария на територията на страната.

1-IMG_9127 (002)

Бяха извлечени глобалните данни за разпространението на 170 гостоприемника, налични в GBIF - the Global Biodiversity Information Facility. В процеса на работа бе aдаптиран алгоритъм за моделиране на екологични ниши в R пакет SSDM - Stacked Species Distribution Modelling, използвайки екологични параметри (средна температура, средна преципитация, органичен азот в почвата), човешка дейност (human footprint) и разпространението на гостоприемниците, чрез който беше конструирана карта на вероятното разпространение на петте вида Cuscuta на територията на Република България и на Балканския полуостров. Използваният алгоритъм е значително по-ефективен от широко-използваният MaxEnt (Maximum Entropy) подход.

1-IMG_9085 (002)

По време на визитата бе проведено теренно проучване, в което се установиха няколко находища на Cuscuta в експерименталната станция на лабораторията (включително върху културни видове като ананас) и по крайбрежната ивица. Разпространението на Cuscuta като инвазивен вид на о-в Реюнион представлява значителен интерес, защото тази територия се характеризира с висока степен на ендемизъм на растителните видове (от около 1700 регистрирани растителни вида 237 са ендемитни за острова и още 153 са регионални ендемити, но същевременно около половината от тези видове са интродуцирани) и опазването на биоразнообразието е първостепенна мисия на местните институции. В тази светлина наличието и разпространението на инвазивен паразит е изключително притеснително.

1-IMG_9013 (002)

Установените контакти, събраният семенен материал и адаптираният алгоритъм ще бъдат от първостепенно значение за успешното изпълнение на работната програма по проект SUMMIT.

Проектът SUMMIT e финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по НПВУ.