Начало / Новини / Новини и събития / По проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ бе подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас

   
По проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ бе подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас

По проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на 25 октомври 2018 г. беше подписан договор за сътрудничество с Областна управа Бургас.

Областният управител на Област Бургас Вълчо Чолаков прие поканата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за партньорство по един от най-големите проекти на висшето учебно заведение, по който се изгражда Център за върховни постижения „Наследство БГ“. В продължение на поетите ангажименти зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова и чл.-кор. проф. дин Иван Илчев подписаха договор за сътрудничество. Двете страни ще си взаимодействат с цел реализиране на съвместни инициативи в областите на висшето образование и науката.

Burgas-25-2

На територията на област Бургас предстои да бъдат проведени редица инициативи. Първата от тях е майсторски клас „Изучаване на Кирило-Методиевската традиция - комуникация на европейско културно наследство“. На по-късен етап предстои представяне на пътуваща изложба и работилница на тема „В началото бе буквата“. Сред планираните инициативи са подпомагане при реставрация и дигитализация на паметници на културно-историческото наследство на Регионалния исторически музей, други местни музеи, Регионалния архив, библиотеки, както и съдействие при организиране на археологически разкопки на обекти в област Бургас.