Начало / Новини / Новини и събития / Люба Димова от Физическия факултет на Софийския университет бе избрана за Докторант на 2016 г.

   
Люба Димова от Физическия факултет на Софийския университет бе избрана за Докторант на 2016 г.

На тържествена церемония в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Националното представителство на студентските съвети отличи най-изявените студенти на България. За пръв път бе връчена и награда в категория „Докторант“ за изявен млад учен. С нея беше отличена Люба Димова – докторант в катедра „Метеорология и Геофизика“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Люба Димова е докторант втора година и работи по темата „Изследване на цунамигенни зони в района на Източното Средиземноморие“ с научен ръководител доц. д-р Ренета Райкова. Симулациите се правят за първи път у нас и ще позволят да бъде направена карта на риска за Черно море, ще помогнат при изготвянето на прогнози за въздействие на цунами и наводнения по бреговете, както и в системите за ранно предупреждение, каквито няма изградени у нас.

През изминалата година Люба Димова взема участие в редица авторитетни конгреси и международни научни конференции: III Национален конгрес по Физически науки в София, България; 35th Европейски сеизмологичен конгрес в Триесте, Италия; конференция “NIDays”; конференцията по случай 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков. През 2015 г. Люба Димова участва и в докторантски проект на проф. Николай Витанов на тема: „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, пост докторанти и млади учени във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя изготвя факултетски изследователски проект „Изследване на регионалната сеизмичност на Балканския полуостров регистрирана на Виртуалната Сеизмологична мрежа на Софийския университет“, участва още в изследователски проект в подкрепа на докторанти „Моделиране на аномални вълни в Черноморието“, както и във факултетски изследователски проект „Виртуална Сеизмологична мрежа на Софийски Университет“ -2015 г. Член и организатор на Клуб „Гея“ – клуб по геофизика за ученици, студенти и любители на науките за Земята.

1

Люба Димова достигна и финалната четворка в надпреварата за стипендия на финансова група „Карол“ за 2017 г. заедно с Александър Куртенков и Драгомира Стоянова.

Александър Куртенков е докторант във Физическия факултет на Софийския университет, катедра „Астрономия”, с тема на дисертацията „Червените нови като продукт на звездни сливания“. Драгомира Стоянова е от Биологическия факултет, Лаборатория „Нанобиотехнология”, Катедра „Обща и промишлена микробиология”. Тя работи по темата „Оценка на антимикробния потенциал на химически и физически синтезирани нанокомпозитни материали и тяхното приложение“.