Начало / Новини / Новини и събития / IX-та международна научно-практическа конференция "Право и социална политика"

   
IX-та международна научно-практическа конференция "Право и социална политика"

В Конферентната зала на Софийския университет започна IX-тата международна научно-практическа конференция на тема: "Право и социална политика“, организирана от Катедрата по трудово и осигурително право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Двудневната конференция се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет със съдействието на издателство „Сиби“. Форумът е част от поредицата конференции "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право", организирани от Катедрата. Конференцията е едно от трите научни събития в Европа, включени във въпросите от общ интерес на Европейския комитет за социални права в Съвета на Европа за настоящата година.

На откриването присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Елиза Стефанова, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Сашо Пенов, проф. д-р Емил Мингов, ръководител на Катедра „Трудово и осигурително право“, управителят на Националния осигурителен институт доц. Бисер Петков, преподаватели, гости от Германия, Франция, Испания, Естония, Румъния, Беларус, Украйна, Македония.

1

Доц. д-р Елиза Стефанова поздрави участниците в конференцията и отбеляза, че фактът, че в нея има участници от толкова много държави, потвърждава значимостта на темата, върху която ще се работи в продължение на два дни: „За мен е важен фактът, че такава конференция се организира точно в нашия университет, защото е показателно, че Университетът има голямо значение за обществото като цяло и това, което правят всички в него, в частност колегите от Юридическия факултет, носи не само точки от гледна точка на наукометричните показатели, но има значимост, която не може да бъде измерена само в числови показатели“.

Доц. Стефанова поздрави участниците, че работят по тематики, които са много значими за обществото и пожела успешна работа на конференцията.

2

Проф. Сашо Пенов приветства участниците във форума в най-стария университет в България. Той припомни, че догодина Юридическият факултет ще навърши 125 години от своето създаване и изрази надежда догодина конференцията да се проведе в още по-голям мащаб.

Радвам се, че се отзовахте на поканата на колегите от Катедрата по трудово и осигурително право, защото само чрез обмен на информация и чрез обмен на идеи може да се постигне някакво развитие“, заяви деканът на Юридическия факултет и подчерта, че избраната тема на конференцията е особено значима за българското общество.

5

Управителят на Националния осигурителен институт доц. Бисер Петков приветства участниците в ежегодната международна научно-практическа конференция „Право и социална политика“ и поздрави ръководството и академичния състав на Катедрата по трудово и осигурително право за поддържаната в годините традиция да се организират форуми по актуални въпроси по трудовото и осигурителното право. Доц. Петков отбеляза, че подходящият избор на темата за тазгодишната конференция се доказва от многото заявени доклади и от броя на участниците от България и от други страни. Това е предпоставка за сериозна дискусия и успешна конференция. По думите му, осъществяването на социална политика в съвременните условия е невъзможно без здрава законова основа.

3

Конференцията продължи с доклад на проф. д-р Емил Мингов на тема „Право и социална политика“. По време на двудневния форум доклади ще изнесат представители на академичните среди, основни държавни институции – Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и други.

На форума ще бъдат обсъдени общи въпроси на нормотворчеството, трудовото право, общественото осигуряване, социалното подпомагане на международно равнище в Европейския съюз и в отделните държави.