Начало / Новини / Новини и събития / Институтът GATE организира седмица от събития „Обединени срещу дезинформацията“

   
Институтът GATE организира седмица от събития „Обединени срещу дезинформацията“

Последната седмица на януари 2023 г. ще премине под мотото „Обединени срещу дезинформацията“ и ще бъде посветена на събития, организирани от институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“ – GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитията са част от ангажираността на GATE за използване на технологиите и големите данни в области, където те са особено необходими и полезни на обществото.

От 23 до 27 януари 2023 г. Институтът е домакин на четири взаимно допълващи се събития. В Заседателна зала 1 в Ректората се проведе Денят на отворените врати, където бе представена дейността и постиженията на GATE в областта на изследването на дезинформацията. Събитието бе открито от доц. Милена Добрева, която представи Института GATE и проектите, по които работят с колегите й.

1-1

По думите й темата за откриването на дезинформацията е много важна, и изтъкна възможността да откриваме и използваме методи от обработката на естествен език, методи от областта на изкуствения интелект и др. Доц. Добрева посочи, че имат и много активна стажантска програма, през която вече са преминали много студенти. В рамките на събитието бяха демонстрирани две интерактивни игри и направени няколко образователни презентации.

1-4
1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителите в интерактивната игра

Предвиденият зимен семинар на 25-26 януари 2023 г. ще запознае участниците с методи и средства за разпознаване на дезинформация и фалшива информация. Обучението е по проекта TRACES , финансиран от AI4Media. На 26 и 27 януари 2023 г. Институтът ще постави началото на нов проект BROD , в който GATE ще се развие като регионален хъб за борба с дезинформацията. Проектът се финансира от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация. Планирана е и Кръгла маса на 26 януари 2023 г., на която ще се обсъди Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията на Европейската комисия. Тя ще се проведе в Заседателна зала 1 в Ректората от 16.30 часа.

1-2

През 2018 г. Европейската комисия въведе Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, насочен към по-широко сътрудничество за решения на проблема с дезинформацията и участието на технологичните компании в основата на цифровите медии. Двадесет и една компании, включително Google, Facebook и Twitter, се ангажираха с Кодекса. Кръглата маса на 26 януари 2023 г. кани заинтересовани страни от технологичния, медийния и академичния сектор, неправителствени организации и всички заинтересовани граждани да се присъединят към обсъждането на Кодекса и дискусията относно специфичните възможности и предизвикателства в България и Румъния.

За GATE

Институт GATE – Големи данни в полза на интелигентно общество – е първият високотехнологичен център за научни изследвания и иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в България и Източна Европа. Той е създаден през 2019 г. като основно структурно звено на Софийския университет в партньорство с Технологичния университет Чалмърс и Чалмърс Индустри Техник, Швеция.

GATE има за цел да създаде уникална среда и инфраструктура за приложни научни изследвания в най-съвременните технологични области – големи данни и изкуствен интелект, като се превърне в глобално конкурентен дигитален хъб за иновации и прилагането им в решаване на проблеми в областта на „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Умна индустрия“ и „Интелигентно правителство“.

През 2021 г., в отговор на нарастващата обществена потребност от справяне с различни форми на дезинформация, GATE добави към своето портфолио изследванията в областта на откриването на дезинформация.

Проектът „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) се финансира по мярката WIDESPREAD-2018-2020 TEAMING Phase 2 на програма „Хоризонт 2020“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Научете повече за GATE на https://gate-ai.eu/