Начало / Новини / Новини и събития / GATE оглавява регионален хъб за борба с дезинформацията

   
GATE оглавява регионален хъб за борба с дезинформацията

На 26 и 27 януари 2023 г. в София се състоя първата среща по международния проект за създаване на Българо-румънска обсерватория за дигитални медии (BROD). В него Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ (GATE) към Софийския университет застава начело на регионален хъб за борба с дезинформацията. Проектът се финансира от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация.

Координатор на проекта е GATE и той включва още 11 партньори от пет европейски страни, сред които Агенция „Франс прес“ и Българската национална телевизия. Продължителността му е до 31 май 2025 г.

Проектът има за цел да създаде мултинационален, многостранен и мултидисциплинарен регионален хъб за откриване, анализиране и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. BROD ще предлага водеща в световен мащаб експертиза, локално адаптирани многоезични инструменти и възможности за бързо откриване и анализ на кампании за дезинформация и ще допринася за работата на Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO).

1-kick-off_BROD_1 (002)

Партньорите от „Витоша Рисърч“ ЕООД (България) бяха домакини на двудневната среща, на която партньорските организации представиха своята експертиза и приноса си към проекта.

1-13

„Този проект е изключително важен за нас, тъй като той потвърждава ролята на Института като основен двигател в региона за въвеждане на иновации. Ние стоим твърдо зад каузата за предоставяне на по-добри средства за откриване на дезинформация на професионалистите и за повишаване на медийната грамотност на гражданите. Нашата ангажираност произтича от социалната значимост на тази тема“, заяви директорът на GATE проф. Силвия Илиева.

„За първи път започва да се изгражда една структура, в която може да се включи всеки, който има интерес към темата за дезинформацията - медии, академични институции и технологични компании, хора, които се занимават с образование в областта на медийната и информационната грамотност. Целта е да се създаде мрежа за откриване и противодействие на дезинформацията.“, каза доц. Милена Добрева, научен ръководител на BROD.

1-11

Като съпътстващо събитие на първата среща по проекта бе организирана кръгла маса, на която беше обсъден Кодексът за поведение на Европейската комисия във връзка с дезинформацията, насочен към по-широко сътрудничество за решения на проблема с дезинформацията и участието на технологичните компании в основата на цифровите медии.

1-5

Форумът бе открит от проф. Мария Стойчева, заместник-ректор на Софийския университет, която приветства всички гости в Алма матер. Тя изтъкна, че академичната общност също споделя мнението за опасността от дезинформацията и фалшивите новини за развитието на демокрацията.

1-6

По думите й в днешно време те се превръщат в едно опасно оръжие. Проф. Стойчева изтъкна, че е важно наред с новите технологии в живота ни, които правят достъпа до информация толкова бърз и лесен, да сме внимателни с това, което четем. По думите й Софийският университет ще подкрепи всички усилия и научни изследвания в тази посока.

1-9

Приветствия към участниците отправиха Благовест Киров, зам.-министър на електронното управление, Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на ЕК в България, д-р Габриела Наплатанова-Русева, член на СЕМ, и проф. Силвия Илиева, директор на институт GATE. Те изтъкнаха важността на темата за противодействие срещу дезинформацията и поздравиха GATE с навременната инициатива.

Представители на румънските партньори по проекта BROD изложиха румънската перспектива на Кодекса и основните предизвикателства във връзка с прилагането му. Възможностите за действие на Кодекса в български условия бяха коментирани от експерти, които поставиха акцент върху медийните, правните, образователните и технологичните аспекти. Сред участниците във форума бяха д-р Мария Юрукова, изследовател в катедрата по Европеистика в Софийския университет и съветник на президента по вътрешна политика и гражданско общество, и Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти – България. Проф. Калина Бончева, гост-изследовател в GATE, представи темата за въздействието на Кодекса от научна гледна точка, а Владимир Петков от „Идентрикс“ изрази виждането на ИТ индустрията. Изказано бе становището, че за приложението на Кодекса е необходимо разпоредбите му да станат част от националното законодателство, а медиите да започнат да го използват в практическата си дейност.

Първата среща по проекта BROD бе кулминацията в поредицата от събития под надслова „Обединени срещу дезинформацията“, които институт GATE организира в седмицата 23 -27 януари 2023 г.

1_1

Седмицата започна с Ден на отворените врати, където учените от екипа за откриване и изследване на дезинформация в GATE разказаха за вълнуващата си работа. Събитието се проведе при силен медиен интерес. То бе открито от ръководителя на научната група за изследване на дезинформация в GATE, доц. Милена Добрева. Тя изтъкна ролята на методите на изкуствения интелект за откриване на дезинформацията и представи основните проекти на Института в тази област. Последваха интерактивни игри, придружени от оживени коментари, както и много награди за победителите. Бяха представени примери за дезинформация, практически насоки за проверка на фактите във всекидневието, както и по-сложни способи за откриване на невярна информация с помощта на технологиите. Учените от екипа отговаряха на разнообразни въпроси от страна на присъстващите.

Зимният семинар на 25-26 януари запозна участниците с методи и средства за разпознаване на дезинформация и фалшива информация. Събитието беше организирано по проекта на GATE TRACES, финансиран от AI4Media със средства на рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

1-round_table_speaker_Kalina_Boncheva (002)

Двудневното обучение срещна участниците с проф. д-р Калина Бончева, световно признат учен в областта и ръководител на групата по обработка на естествен език към Департамента по компютърни науки на Университета в Шефилд. Полковник доц. д-р Петко Димов – директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Георги Сава Раковски“, представи ръководство за борба с фалшивите новини на български език. Христина Шушкоф, специалист по криминална лингвистика, разкри специализирани похвати за разпознаване на невярна информация. Адвокатът Елеонора Матейна обясни как се разобличават в България и в ЕС разпространителите на невярна информация. Семинарът отбеляза успешното завършване на проекта TRACES.

Запис на обучението може да се види в каналите на институт GATE във Фейсбук, LinkedIn и YouTube.

Поредицата от събития на GATE „Обединени срещу дезинформацията“ показаха ангажираността на Института с темата за откриване и изследване на невярната информация и създадоха предпоставки за успешно противодействие на национално и европейско равнище.

За GATE

Институт GATE – Големи данни в полза на интелигентно общество — е първият високотехнологичен център за научни изследвания и иновации в областта на големите данни и изкуствения интелект в България и Източна Европа. Той е създаден през 2019 г. като основно структурно звено на Софийския университет в партньорство с Технологичния университет Чалмърс и Чалмърс Индустри Техник, Швеция.

GATE има за цел да създаде уникална среда и инфраструктура за приложни научни изследвания в най-съвременните технологични области – големи данни и изкуствен интелект, като се превърне в глобално конкурентен дигитален хъб за иновации и прилагането им в решаване на проблеми в областта на „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Умна индустрия“ и „Интелигентно правителство“.

През 2021 г., в отговор на нарастващата обществена потребност от справяне с различни форми на дезинформация, GATE добави към своето портфолио изследванията в областта на откриването на дезинформация.

Проектът „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) се финансира по мярката WIDESPREAD-2018-2020 TEAMING Phase 2 на програма „Хоризонт 2020“ и по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Научете повече за GATE на https://gate-ai.eu/

 

 

[u1]